Joanna Kulmowa obchodzi 25 marca 2018 roku 90. rocznicę urodzin. Jest jedną z najwybitniejszych poetek polskich. Cała dojrzała twórczość Joanny Kulmowej związana jest ziemią pomorską. W latach 1961-1996 Joanna Kulmowa mieszkała wraz z mężem, Janem Kulmą, w Strumianach, w których utworzyli wspólnie artystyczny dom i chór dziecięcy znany w Polsce solidarnościowej. Na pomniku w Porcie Szczecińskim wyryte zostały słowa Joanny Kulmowej, która wspierała strajkujących stoczniowców szczecińskich swoją twórczością.

W 2002 roku Joanna i Jan Kulmowie przekazali Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego swoje archiwum literackie oraz sprzęty strumiańskie. Tak powstała Sala Strumiańska, miejsce spotkań kulturalnych i promocji książek. W 2010 roku Joanna Kulmowa została doctorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego i Honorową Obywatelką Szczecina.W lutym 2018 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego utworzono Pracownię  Badań nad Twórczością Joanny Kulmowej. W marcu Pracownia uzyskała Honorowy Patronat  Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka.

Celami Pracowni są:
– interdyscyplinarne badania nad życiem i twórczością  Joanny Kulmowej;
– organizacja konferencji naukowych, seminariów i wystaw na temat twórczości Joanny Kulmowej;
– popularyzacja wiedzy na temat dokonań artystycznych i edukacyjnych Joanny i Jana Kulmów w Strumianach

Skład osobowy Pracowni:
– dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński // kierownik
– prof. dr hab. Jan Miodek – Uniwersytet Wrocławski
– prof. dr hab. Michał Błażejewski – Uniwersytet Gdański
– mgr Elżbieta Rogalska – Uniwersytet Szczeciński

Z Pracownią współpracują:
– mgr inż. Mirosława Różycka – Dyrektor Biblioteki Głównej US
– mgr Urszula Ganakowska – Wicedyrektor Biblioteki Głównej US
– mgr Elżbieta Zarzycka – Dyrektor Wydawnictwa Naukowego US