::: Skład osobowy Pracowni

Strona główna / Skład osobowy Pracowni
mgr Elżbieta Rogalska
Zobacz

mgr Elżbieta Rogalska

Doktorantka (od 2017) nauk społecznych - pedagogiki. Mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

prof. dr hab. Jan Miodek
Zobacz

prof. dr hab. Jan Miodek

Polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
Zobacz

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

Polska pedagog i literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji w Instytucie Pedagogiki US.