::: Skład osobowy Pracowni

Strona główna / Skład osobowy Pracowni
mgr Elżbieta Rogalska
Zobacz

mgr Elżbieta Rogalska

Doktorantka (od 2017) nauk społecznych - pedagogiki. Mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

mgr Agata Peno
Zobacz

mgr Agata Peno

Magister filozofii, studentka pedagogiki, laureatka programu Top Minds z inicjatywy Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Stowarzyszenia Top 500 Innovators MNiSW.

prof. dr hab. Jan Miodek
Zobacz

prof. dr hab. Jan Miodek

Polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
Zobacz

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

Polska pedagog i literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji w Instytucie Pedagogiki US.