::: Skład osobowy Pracowni

Strona główna / Skład osobowy Pracowni
mgr Elżbieta Rogalska
Zobacz

mgr Elżbieta Rogalska

Doktorantka (od 2017) nauk społecznych - pedagogiki. Mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

mgr Joanna Żygowska
Zobacz

mgr Joanna Żygowska

Badaczka literatury i teatru dla dzieci i młodzieży, kuratorka zajmująca się sztuką dla młodych, pedagożka teatru.

dr Agnieszka Materne
Zobacz

dr Agnieszka Materne

Doktor nauk społecznych, magister sztuki. W swoich poszukiwaniach naukowych i praktyce dydaktycznej łączy obszar pedagogiki ze sztukami wizualnymi.

prof. dr hab. Jan Miodek
Zobacz

prof. dr hab. Jan Miodek

Polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.