dr Zbigniew Jędrychowski

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
dr Zbigniew Jedrychowski

Historyk teatru, polonista. Doktor nauk humanistycznych.

Urodzony w Jaworze 13.02.1954. W latach 1973–1977 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, w 1986–1990 historię teatru w Instytucie Teatralnym w Mińsku (Białoruś). W sezonach 1977–1995 związany z Operą Wrocławska; 1992–2006 sekretarz redakcji „Notatnika Teatralnego”, 2007–2013 bibliotekarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Obecnie kieruje archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Autor monografii Teatra grodzieńskie 1784–1864 oraz licznych publikacji o teatrze polskim na Kresach, w tym o przedstawieniu czwartej części Dziadów w Kamieńcu Podolskim Anno Domini 1832.

Publikuje wiersze na łamach „Tygodnika Wileńszczyzny”, „Znad Wilii”, Indeksu” i „Zeszytów Literackich”. Zainteresowania: „germanista” (fan Anny German”), Litwa – moja modlitwa.