mgr Elżbieta Rogalska

Uniwersytet Szczeciński

Doktorantka (od 2017) nauk społecznych – pedagogiki. Mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.Stypendium Rektorskie Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskała w latach 2015-2017. Autorka Publikacji naukowych (w „Kognitywistyka i Media w Edukacji”), literackich (w „Nestor”) oraz ponad 70 publikacji popularno-naukowych. Zainteresowania badawcze oscylują wokół pedagogii Joanny Kulmowej, Janusza Korczaka, “tanatopedagogiki”, Józefa Tischnera, Michel Foucaulta, Jana Pawła II, badań biograficznych oraz problematyki wyższej edukacji.