Strumiańskie wędrowanie – tablica pamiątkowa

Strumiańskie wędrowanie – tablica pamiątkowa

W Strumianach, z inicjatywy Pana Sołtysa i RADY Sołeckiej, uhonorowano pamięć Joanny i Jana Kulmów. Tablica pamiątkowa pt. „Strumiańskie wędrowanie. Znamienici mieszkańcy Strumian” stanęła pod koniec grudnia 2020 r. w Strumianach. Każdy wędrowiec będzie mógł  się teraz zatrzymać i zapoznać się z jej treścią.