Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Drugi Żoliborski Konkurs Recytatorski im. Joanny Kulmowej zakończony…

Finał Drugiego Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej odbył się 22 czerwca w Społecznym Domu Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uroczystość poprowadzili wspaniale Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Małgorzata Kocot i Dyrektor Społecznego Domu Kultury Pan Paweł Świętorecki. Konkurs miał zasięg warszawski. Honorowy Patronat nad Konkursem pełniła Burmistrz Dzielnicy Żoliborz-Pani Renata Kozłowska. Uroczystość dopełnili artystycznym kunsztem Pani Magda Kuśnierz i Pan Marek Komarnicki z Teatru WaWa, którzy zaśpiewali piosenki do słów Joanny Kulmowej i muzyki Tomasza Czekalskiego. Dla laureatów wystąpiła także Emila Sentkowska, która zaśpiewała piosenkę Anny German do słów Joanny Kulmowej.

Fundacja Joanny Kulmowej i Jana Kulmy ufundowała specjalną nagrodę dla Kaliny Żandarowskiej za zajęcie I miejsca w grupie wiekowej A(4-6). Czytnik e-Booków umożliwi Kalinie stały kontakt z literaturą, nie tylko z twórczością Joanny Kulmowej… Laureaci otrzymali także najnowsze wydanie znakomitej książki Joanny Kulmowej pt. “Wio, Leokadio!”, które ukazało się w Oficynie Wydawniczej G&P Henryk Gościański i Karol Prętnicki z Poznania.

Fundacja Joanny Kulmowej i Jana Kulmy składa serdeczne podziękowania Wspaniałemu Jury, które obradowało pod kierunkiem Pani Przewodniczącej Małgorzaty Berwid. Szczególne podziękowania Fundacja składa  Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz i Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Finał zakończył słodki poczęstunek. Rada Miasta Szczecin ufundowała wspaniały dwupiętrowy tort, który wykonała Cukiernia Czubak z Żoliborza. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Lista nagrodzonych była długa a recytacje finałowe znakomite! W 2025 roku odbędzie się Trzeci Żoliborski Konkurs Recytatorski im. Joanny Kulmowej w Warszawie!