Skip to content Skip to footer

Dewiza

Nie trzeba głowy
Byleby korpus był zdrowy
Bowiem jak dawniej mawiano
mens sana in corpore sano

 

Joanna Kulmowa, Jonasz czyli miara epoki, oprac. graf. J. Młodożeniec, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1967, s. 85