Budujemy archiwum

Budujemy archiwum

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie posiadanych przez Państwa dokumentów, zdjęć, pamiątek i informacji związanych z życiem i twórczością Joanny Kulmowej. Znajdą one swoje szczególne miejsce w naszym cyfrowym archiwum. W ten sposób tożsamość Państwa zostanie zapisana w przestrzeni autobiograficznej Joanny Kulmowej, a tym samym w europejskim dziedzictwie kulturowym. Zapraszamy Państwa do współpracy!

Materiały można wysyłać na adres :
Pracownia Badań nad Twórczością Joanny Kulmowej
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

lub na e-mail: pracownia@kulmowa.pl