Skip to content Skip to footer
nasza fundacja

Fundacja Joanny Kulmowej i Jana Kulmy

nasza fundacja

Fundacja Joanny Kulmowej i Jana Kulmy

Dbamy o dziedzictwo Kulmów. Niech będzie ono wskazówką i wsparciem dla kolejnych pokoleń.

prof. Urszula Chęcińska
Urszula Chęcińska
Prezes Fundacji

Artystyczna  twórczość Joanny Kulmowej i Jana Kulmy zdumiewa wielością filozoficznych myśli i niezwykłych uczuć, zapisem niekonwencjonalnych zdarzeń, wnikliwością krytyczną i oryginalnością formy…

Niepospolity świat Joanny Kulmowej i Jana Kulmy, inny w swojej inności,  uczy wolności, sprawiedliwości, uczciwości, mądrego zaangażowania w życie społeczne i kulturalne. Symbolem tego świata jest SKRZYDLATA LEOKADIA, wymalowana przez Joannę Kulmową w Strumianach…

LEOKADIA, uosobienie wolności i piękna, marzy wciąż o zachowaniu DALSZEGO CIĄGU. I zawsze pozostaje sobą. A bycie sobą jest przecież najważniejsze. „Nadzieja może być na przyszłość, zbrodnią zatem przeciwko nadziei jest wiara, że przyszłości nie ma: z dwóch wiar-tej we wszystko i tej w nic-trzeba mądrze wybrać tę we wszystko i wtedy będzie DALSZY CIĄG”- tak pisała w “Ciułaniu siebie” Joanna Kulmowa.

I z tego właśnie powodu powstała FUNDACJA JOANNY KULMOWEJ i JANA KULMY. Z nadzieją, że to jest właśnie ten prawdziwy DALSZY CIĄG, o którym myśleli od dawna Joanna i Jan Kulmowie…

Kulmowie w swoim domu
foto: Piotr Barącz
Dla Joanny i dla Jana

Nasza Misja

Celem Fundacji jest opieka nad dorobkiem twórczym Joanny i Jana Kulmów:

 • publikacja dzieł wszystkich Joanny Kulmowej i Jana Kulmy,
 • promowanie młodego pokolenia twórców, pomoc w rozwijaniu ich talentów.
 • wspieranie i organizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji, nauki i oświaty oraz propagowanie idei czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej związanej z popularyzacją wiedzy na temat życia i twórczości Joanny Kulmowej i Jana Kulmy;
 • promowanie twórczości Joanny Kulmowej i Jana Kulmy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, seminariów, konkursów, programów edukacyjnych i olimpiad;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej, organizowanie wykładów otwartych, konferencji, promocji książek, koncertów, festiwali oraz innych form propagowania kultury, nauki, literatury i czytelnictwa;
 • uczestnictwo w projektach i grantach krajowych i międzynarodowych, związanych z upowszechnianiem kultury, nauki i oświaty.
 • współpracę z instytucjami państwowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi zainteresowanymi twórczością artystyczną Joanny Kulmowej i Jana Kulmy;
 • wspieranie innego rodzaju przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki, nauki, edukacji i oświaty w Polsce i za granicą, prowadzonych w duchu tolerancji, dialogu i poszanowania praw człowieka;
 • nadzorowanie archiwum Joanny Kulmowej oraz ochronę autorskich praw osobistych i wizerunku Joanny i Jana Kulmów;
 • opiekę nad pomnikami, nagrobkami, tablicami pamiątkowymi i innymi artefaktami związanymi z osobami Joanny Kulmowej i Jana Kulmy.

Zdjęcia na stronie Fundacji pochodzą z prywatnego archiwum Joanny i Jana Kulmów oraz archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kulmowie w pamięci

Wspierają Fundację