Joanna Kulmowa nagrodzona

Joanna Kulmowa nagrodzona

Tegoroczna Nagroda Artystyczna Prezydenta Szczecina powędrowała do Joanny Kulmowej! Doctor honori causa Uniwersytetu Szczecińskiego, poetka, prozaiczka, autorka utworów scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży oraz reżyser otrzymała wyróżnienie za całokształt swojej twórczości!

Serdecznie gratulujemy!