Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Publikacje dla dzieci w archiwum Pracowni

Książki kulmowej dla najmłodszych

W archiwum, na stronie naszej Pracowni prezentujemy pierwsze materiały pokazujące dorobek Joanny Kulmowej. Dodaliśmy 31 tytułów książek, które Kulmowa dedykowała najmłodszym. W tych dziełach, jak pisał prof. Michał Błażejewski w recenzji dorobku artystki na potrzeby postępowania nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego:

[…] Kulmowa pochyla się nad młodym czytelnikiem, żeby móc rozmawiać z nim, jak z równa z równym, nie zniża się w całym majestacie dorosłości i doświadczenia, nie przycypuje z największym nawet wdziękiem przynależnym Wielkiej Poetessie, nie poklepuje po ramieniu, nie daje karmelkowatego wierszyka. Pochyla się żeby poznać, wysłuchać, zrozumieć co dziecko (młody człowiek) ma do powiedzenia.