Skip to content Skip to footer

dr

Agnieszka Materne

Doktor nauk społecznych, magister sztuki. W swoich poszukiwaniach naukowych i praktyce dydaktycznej łączy obszar pedagogiki ze sztukami wizualnymi. 

Pracuje w Instytucie Pedagogiki w Katedrze Wczesnej Edukacji. Jest członkiem Zespołu Edukacji Artystycznej Dziecka.

Zainteresowania badawcze – wychowanie przez i do sztuki, cyfrowy alfabetyzm wizualny, sztuka sekwencyjna (zwłaszcza manga i anime) w procesach kształtowania tożsamości dzieci i młodzieży. W działaniach artystycznych łączy tradycyjną plastyczną ekspresję z nowoczesnymi technikami cyfrowymi. Organizatorka wystaw i artystycznych happeningów.

Od ponad piętnastu lat wraz z mężem prowadzi w Szczecinie autorską szkołę plastyczną Ars Atelier – dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkoła mieści się w historycznym budynku niemieckiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych, w której na początku XX w. gościły takie sławy jak Walter Gropius – twórca Bauhausu, Ludwig Mies von der Rohe czy Johannes Itten. Wypracowany przez Ars Atelier system zajęć wyznacza standardy dla innych, podobnych placówek w Polsce.