Skip to content Skip to footer

Prof. dr hab.

Michał Błażejewski

Polski kulturo- i literaturoznawca związany z Uniwersytetem Gdańskim, w latach 2006-2012 kierownik Katedry Kulturoznawstwa UG.

W 1971 ukończył studia z dziedziny filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1982 uzyskał doktorat na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1995 habilitację na tej samej uczelni. Od 1999 był profesorem nadzwyczajnym na UG, a od 2005 jest profesorem tytularnym.

Od 1972 pracuje na Uniwersytecie Gdańskim (od 1974: w Instytucie Filologii Polskiej UG). Od 1969 do 1991 pełnił obowiązki kierownika filii Centralnego Ośrodka Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalnego. W 1999 został dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej (do 2005), a w 2006 kierownikiem Katedry Kulturoznawstwa.

Naukowo zajmuje się teorią, filozofią i historią kultury, historią i socjologią literatury, jak również literaturą popularną i metodyką dziennikarską. Jednym z obszarów jego zainteresowań pozostaje twórczość Tolkiena[1], a także muzyka i filozofia New Age. Od końca lat 80. współpracował z pismem “Autograf Post” wydawanym przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, później był jego redaktorem naczelnym. W latach 1991–1997 był autorem tekstów piosenek do Kabaretu Olgi Lipińskiej.

Autor licznych publikacji, m.in. Adresat i antyadresat w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat, “Prace historycznoliterackie” 1987 nr 12-13; Baśnie Braci Grimm i muzyka. „Literatura Ludowa” 2000 nr 4-5; Od intermedialności do transmedialności. Opera w świecie zapisu audiowizualnego [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Wrocław 2007; Kilka muzycznych spojrzeń na świętego Franciszka z Asyżu [w:] ObservareEvangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, Wrocław 2009; O zapominaniu (się) w operze uwag parę[w:]Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego,Wrocław 2012;  „Signor, guardateunpocochemascheregalanti!”– kilka drobnych uwag o maskach Wolfganga Amadeusza Mozarta [w:] Oblicza masek, Wrocław 2013;