Skip to content Skip to footer

dr hab., prof. US

Urszula Chęcińska

Polska pedagog i literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji w Instytucie Pedagogiki US. Ponadto krytyk literacki, autorka piosenek dla dzieci oraz kierownik Pracowni Badań nad Twórczością Joanny Kulmowej. Twórczyni serii Biblioteka Katedry Wczesnej Edukacji.

Doktorat z nauk humanistycznych uzyskała w 1996 na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła polonistykę oraz studia podyplomowe dla nauczycieli. Habilitowała się w 2008 na Uniwersytecie Wrocławskim. Została profesorem nadzwyczajnym na US, obejmowała funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego. Pracuje w Instytucie Pedagogiki w Katedrze Wczesnej Edukacji. Jest członkiem Zespołu Edukacji Artystycznej Dziecka

Zajmuje się badaniem i promowaniem twórczości Joanny Kulmowej, jest m.in. autorką monografii pt. Poetka i paidia. O muzie dziecięcej Joanny Kulmowej, organizatorką konferencji naukowych i spotkań z poetką. Joannie Kulmowej dedykowany został przygotowany pod jej redakcją tom pt. Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci, wydany przez Książnicę Szczecińską w 1994, będący zapisem pierwszej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 65. rocznicy urodzin Joanny Kulmowej. Jest również autorką Bibliografii i Ikonobibliografii twórczości Joanny Kulmowej wydanej w 2012 roku, redaktorem tomów Joanna Kulmowa wobec świata literatury i Joanna Kulmowa doctor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Z jej inicjatywy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego powstała Sala Strumiańska. W 2012 roku z okazji Światowego Dnia Książki odbyła się tutaj promocja Upalnej bajki Joanny Kulmowej, była inicjatorką bibliofilskiego wydania i autorką posłowia pt. Rosarium Joanny Kulmowej.

Została też redaktorem serii Biblioteka Szczecina Humanistycznego. Pierwszy tom pt. Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann-Joanna Kulmowa 1966-2009 w przekładzie Marka Zybury, w opracowaniu i z przedmową Urszuli Chęcińskiej i Marka Zybury został nagrodzony w 2016 roku na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymało za tę książkę Nagrodę Główną „Gaudeamus 2016” i wyróżnienie na XX Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej.

W 2017 roku w serii Biblioteka Szczecina Humanistycznego ukazały się jeszcze trzy tomy: Joanny Kulmowej Psalmy responsoryjne , Jana Kulmy Rzecz o etyce czyli jak można poznać prawdziwą etykę przy pomocy prawd zespolonych i Urszuli Chęcińskiej Teatr Joanny i Jana Kulmów.

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Pedagogiki działa Gabinet Joanny Kulmowej. Powstał on najpierw w Instytucie Filologii Polskiej w 1996 jako miejsce spotkań młodzieży akademickiej, której bliska stała się idea Szczecina Humanistycznego. Inspiracją cyklu wykładów otwartych pt. Szczecin Humanistyczny, organizowanych przez Urszulę Chęcińską od 2008 roku na Wydziale Humanistycznym, były wykłady w Strumianach prowadzone w latach stanu wojennego przez Joannę i Jana Kulmów.