Wywiad z Janem Kulmą

Wywiad z Janem Kulmą

Nie wyskoczyłem ze statku, który nazywa się Polska

Przeczytaj

Wiersze Kulmowej

Joanna Kulmowa

Sum qui sum

Przeczytaj wiersz

Psalm przenoszenia - Wiersze Kulmowej

W pierwszą rocznicę śmierci Joanny Kulmowej

Psalm przenoszenia

Przeczytaj wiersz

Michał Rrzeszutek spotkanie 10-06-2019

Jak pisać dla dzieci, jak wnikliwie ich słuchać i jak przekonująco do nich mówić

12 czerwca - środa, godz. 10.00, Sala Joanny i Jana Kulmów

Spotkanie z dr hab. Michałem Rusinkiem

Zobacz fotorelację

Obraz Sfery Mikołaj Materne

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Pracownia Badań nad Twórczością
Joanny Kulmowej

Czytaj dalej

 

 

Bóg stworzył najpierw zwierzęta. A ja to niby ta puenta?

Joanna Kulmowa – Wiersze wybrane

Ostatnie aktualności

Bądź na bieżąco

CYTATY Z KSIĄŻEK KULMOWEJ

Aforyzmy, cytaty i złote myśli Joanny Kulmowej, które warto znać.

Nasza pracownia

Skład osobowy pracowni

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Polska pedagog i literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji w Instytucie Pedagogiki US.

prof. dr hab. Jan Miodek

prof. dr hab. Jan Miodek

Uniwersytet Wrocławski

Polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab. Michał Błażejewski

prof. dr hab. Michał Błażejewski

Uniwersytet Gdański

Polski kulturo- i literaturoznawca związany z Uniwersytetem Gdańskim, w latach 2006-2012 kierownik Katedry Kulturoznawstwa UG.

dr Zbigniew Jędrychowski

dr Zbigniew Jędrychowski

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Historyk teatru, polonista. Doktor nauk humanistycznych.

Patronat

Patronat Honorowy Prezydenta Miasata Szczecin

Nie po morzu nie po ziemi nie po niebie – więc uciekać od siebie w głąb siebie?

Joanna Kulmowa – Wiersze wybrane