Gałązka świerkowa

Przeczytaj wiersz

Joanna Kulmowa świątecznie

Joanna Kulmowa

Takie chcenie...

Przeczytaj wiersz

Niech światła pamięci zapłoną

Modlitewka

Przeczytaj wiersz

Joanna Kulmowa

Miasto jesienią

Przeczytaj wiersz

Obraz Sfery Mikołaj Materne

Fundacja Joanny Kulmowej i Jana Kulmy

Czytaj dalej

 

 

Bóg stworzył najpierw zwierzęta. A ja to niby ta puenta?

Joanna Kulmowa – Wiersze wybrane

Ostatnie aktualności

Bądź na bieżąco

CYTATY KULMOWEJ

Aforyzmy, cytaty, złote myśli, wiersze Joanny Kulmowej, które warto znać.

Wspierają Fundację

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Polska pedagog i literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji w Instytucie Pedagogiki US.

prof. dr hab. Jan Miodek

prof. dr hab. Jan Miodek

Uniwersytet Wrocławski

Polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab. Michał Błażejewski

prof. dr hab. Michał Błażejewski

Uniwersytet Gdański

Polski kulturo- i literaturoznawca związany z Uniwersytetem Gdańskim, w latach 2006-2012 kierownik Katedry Kulturoznawstwa UG.

dr Zbigniew Jędrychowski

dr Zbigniew Jędrychowski

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Historyk teatru, polonista. Doktor nauk humanistycznych.

Nie po morzu nie po ziemi nie po niebie – więc uciekać od siebie w głąb siebie?

Joanna Kulmowa – Wiersze wybrane